onsdag 1 april 2009

En jämförelse mellan fyra temperaturmätningar

Jag tänkte att det skulle vara intressant att jämföra de olika institutens temperaturmätningar, och se på vilket sätt de skildes åt, och en snabb sökning resulterade inte i någon enkel sammanställning. Jag sammanställde därför siffrorna från 1980 (vilket var det första året samtliga källor fanns tillgängliga så vitt jag kunde hitta) till 2008 och satte 1980 som nollpunkt.

Mätningarna skilde sig åt - inte bara i direkt uppmätt temperatur, utan även i temperaturtrend, vilket var vad jag främst undrade över. Därefter kom jag dock på att sådant borde vara alldeles logiskt med tanke på att den tidigare sökningen inte gav något resultat (exempelvis förklarat av skillnader mellan satellitmätningar och markmätningar), så jag lämnade inlägget tills jag skulle ha mer tid att läsa på vilka resultat som skulle kunna tänkas vara att förvänta.

Därefter skrev dock Steven Goddard ett inlägg på samma tema hos Watts up with that?, och jag lämnade därför det självpåtagna studieprojektet. Sett till inlägget och kommentarerna verkar det dock inte som att det finns något självklart svar på skillnaden, och då Goddard bara nämner GISS och UAH så tänkte jag att det nog ändå vore synd att låta min sammanställning dö sotdöden.

Så: RSS, UAH, GISS och HadCRUT (globala värden) sammanställda [klickbar bild]:
Temperaturtrenden:
UAH: 0,0011 x
RSS: 0,0013 x
GISS: 0,0013 x
HadCRUT: 0,0014 x

Som synes ligger alltså GISS (grön linje) ofta avsevärt högre och UAH (röd linje) avsevärt lägre än de övriga instituten, och skillnaden i trend är avsevärd, där HadCRUT anger en runt 27 procent starkare uppvärmningstrend än UAH.

Som sagt, det kan mycket väl vara så att skillnaden instituten emellan har en alldeles logisk förklaring, men jag har hittills inte hittat någon förklaring jag tyckt har känts självklar.

Inga kommentarer: