lördag 1 mars 2008

Bättre en kWh i skogen än tio

Som tidigare nämnt tycker jag att det är fullkomligt idiotiskt att primärt fokusera på hur mycket energi det krävs för att driva informationsteknologin - besparingar i energiförbrukning är intressanta och viktiga, men IT-samhället är en effektivitetskatalysator i sig.

American Counsil for an Energy-Efficient Economy har nyligen publicerat en rapport där åtminstone sammanfattningen är kostnadsfri att ta del av, och de har kommit fram till att varje kWh som används till IT besparar samhället 10 kWh, samt att det idag krävs hälften så mycket energi för att producera ett visst (inflationsanpassat, förutsätter jag) värde som det krävdes 1970.

Och den tekniska utvecklingen bara accelererar.

Inga kommentarer: