torsdag 29 november 2007

Climate Audit om solaktivitet

Fantastiska (men något svårtuggade) bloggen Climate Audit skriver om solaktivitet, och nämner en rapport (pdf) där författarna uppskattar att ändringar i solaktivitet står för upp till 42 procent av temperaturändringarna sedan 1950.

Ändå är solaktiviteten så gott som helt frånvarande i debatten, och DN:s miljöskribent Karin Bojs nämner enbart solaktivitetsteorin i förbifarten, och i närmast förlöjligande ordalag.

Så en intressant fråga är varför koldioxidteorin är närmast allena rådande, och varför debatten så gott som enbart gäller att vi ska minska koldioxidutsläppen genom att dra ner drastiskt på levnadskvalitet.

Och naturligtvis är det skott från höften, men jag törs våga mig på en gissning:

Stater och överstater kontrollerar debatten, och stater är per definition beroende av att folk litar till kollektivismen och att överheten behövs för att styra över den mindre vetande befolkningen. Det enklaste blir då att visa på att människors relativa frihet att styra sina liv ledde till Ragnarök.

Skulle man istället lita på solaktivitetsteorin skulle å andra sidan utomstående krafter förgöra oskyldiga människor, och individers genialitet skulle behövas för att lösa bekymret (samma med tekniklösningen till koldioxidproblemet).

Kollektivistiska samhällen har hittills visat sig fullständigt utklassade av friare samhällen vad gäller att ordna välfärd och tekniska framsteg, så det gäller att välja sin skurk.

Dessutom har den tidigare miljödebatten till stor del styrts av grupperingar där tesen varit att all antropogen påverkan av naturen är av ondo och tekniska framsteg likaså, så ett scenario där människans uppfinningsrikedom behövs för att rädda jorden blir helt enkelt väldigt oönskat.

Inga kommentarer: