fredag 5 oktober 2007

...och han vilade på den sjunde dagen

1 Mos 2:2:

"...och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort."

Jag är på intet sätt bibelskolad, men att allsmäktige Gud fördrev lika lång tid som ägnades åt att skapa himlavalvet med något så allmänvardagligt som att vila känns väldigt märkligt.

Inga kommentarer: