torsdag 1 november 2007

För kungalängdsrabblande i tiden

Vi lever i en värld där tidigare svältländer växer sig starka nog att demolera bamseekonomiernas handelsbalans och där gårdagens spjutspetsteknologi är vad man hittar på dagens andrahandsmarknad.

Vad blir då Sveriges väg att hålla sig konkurrenskraftigt? Jo, obligatorisk historia.

Hade jag fått välja hade privatekonomi istället blivit kärnämne. Att privatekonomier och därmed hela liv sänks via bland annat idiotiskt spelande och genomkorkade lån är ett riktigt bekymmer, till skillnad mot att inte känna till årtalet för slaget vid Narva. Det här är dock väldigt talande för Sveriges totala brist på insikt om vad som händer i världen och vad det är som driver den utvecklingen.

Än märkligare är att alla verkar hylla förslaget.

Inga kommentarer: