torsdag 9 augusti 2007

'Och jorden skälvde' i verkligheten

Johan Norberg verkar vila från bloggandet, men jag antar att han fortsätter sin serie "You don't have to read Atlas Shrugged, just follow the news" med SvD:s artikel om Zimbabwe när han kommer tillbaka.

Några exempel ur artikeln:

"Mugabe prövar att bromsa världens snabbaste inflation genom att kommendera den att stanna upp. I början av juli beordrades alla butiksägare att sänka priserna till hälften.Resultatet blev förödande. Butikerna kan inte längre fylla på sina varulager, eftersom det vore en förlustaffär. Bristen på varor och livsmedel har blivit akut."

"Trenden går mot en kommandoekonomi. Statsföretaget Cold Storage Commission (CSC) har just fått monopol på distribution av kött. Boskapsaktioner har förbjudits. Privata slakterier runt landet vägrar att slakta eftersom statens priskontroll gör arbetet olönsamt. Det är stor brist på kött. Sedan ockupationerna av farmer ägda av vita inleddes för åtta år sedan har landets unika boskapsstam reducerats från 1,4 miljoner till 250000 djur."

"BNP har sjunkit med 40 procent sedan de 4000 farmer som ägdes av vita konfiskerades."

"Zimbabwe brukade exportera sitt stora livsmedelsöverskott till behövande grannländer. Idag uppskattar FN:s livsmedelsprogram WFP att nära fyra miljoner zimbabwier behöver livsmedelsbistånd i början av 2008."

Inga kommentarer: