måndag 19 november 2007

Skolresultat i diagramform

Vanligtvis liberala Bloggen Bent skrev i debatten kring rättigheter: "Konsekvensen av [ett liberalt samhälle] är att inom några generationer så kommer Sverige att ha ett analfabetiskt proletariat som omfattar en stor del av befolkningen."

Mattias Svensson höll inte med: "Argumenten för statlig inblandning i utbildning är ytterst svaga. "

Med den debatten i färskt minne är det intressant att sammanställa siffrorna (pdf) från American Institutes for Research gällande åttondeklassares resultat i matematik och naturvetenskap (science) (via The Great Beyond) och samköra med Heritages siffror gällande ekonomisk frihet:

Resultat på y-axeln, ekonomisk frihet på x-axeln [diagrammen klickbara för förstoring]:

Uppdelat i AIR:s kategorier (frihet på y-axeln, resultatgrupper på x-axeln):

Uppdelat i Heritages kategorier (resultat på y-axeln, grupper av ekonomisk frihet på x-axeln; Iran är ensam representant för 'repressed'-kategorin):
Resultatet visar måhända inget över generationer, och har ingen tidstrend, men det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk frihet och goda skolresultat, och rädslan för vad frihet innebär för samhällets grundvalar känns överdriven.

Är någon intresserad av rådatan så finns den (och även siffror för matematik och naturvetenskap var för sig, bland annat) i ett Excelark; kontakta bara mig så skickar jag över det.

(Not: Palestina och Serbien är inte med i sammanställningen då Heritage inte har några siffror på dem. England och Skottland har båda fått Storbritanniens frihetssiffra.)

Inga kommentarer: