söndag 11 november 2007

Don't mention the lemmings

Man kan ha olika skäl att jobba för politiskt inflytande. Det kan exempelvis gälla skatter, invandring, företagsklimat, miljö eller syn på kollektiv kontra individ.

Andra skäl kan vara för att minska befolkningen eller göra Göteborg till huvudstad och Gustav II Adolf till nationalhelgon.

(Här finns för övrigt den omnämnda lämmeltågmotionen i fulltext.)

Inga kommentarer: