fredag 13 november 2009

Ekonomisk frihet kontra HDI

Som uppföljning till såväl det tidigare inlägget angående marknadsliberalismen och folkmordet som till det tidigare inlägget gällande frihet och HDI - med tanke på att livet för de flesta utanför Folkhälsoinstitutets väggar går ut på mer än att överleva, så som tidigare ekonomisk frihet från Heritage [.xls] och HDI - "en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP" - från UNDP [.xls] - diagrammet klickbart för förstoring:
Utöver tidigare kritik mot HDI-begreppet (se länkarna nedan) så ställer jag mig exempelvis ytterst frågande till att Nordkorea (längst till vänster) hamnar på så högt HDI, men trenden är ändå tydlig.

Tidigare inlägg om FN-index:
- BNP per capita kontra andra välfärdsmått
- HDI utan BNP per capita-faktor kontra BNP per capita
- Frihet kontra HDI
- Bryan Caplan om HDI
- HDI-utveckling 1980-2006
- HDI kontra BNP per capita, igen
- GDI kontra BNP per capita
- Social jämlikhet och samhällsutveckling

Inga kommentarer: