söndag 8 november 2009

USA:s vattenförbrukning 1950-2005

USGS har uppdaterat (pdf) siffrorna från tidigare inlägg (och reviderat några av de tidigare skattningarna), så diagrammet uppdaterat (BNP-siffror från data360.org) [diagrammen klickbara för förstoring]:
Mellan 1950 och 2005 har alltså USA:s vattenförbrukning ökat runt 128 procent. Under den perioden ökade befolkningsmängden med cirka 100 procent, och BNP ökade med cirka 509 procent, vilket ger att vattenförbrukningen per capita ökade med cirka 14 procent och att vattenförbrukningen per inflationsjusterad BNP-enhet minskade med cirka 63 procent. Mellan 1980 och 2005 minskade vattenförbrukningen med cirka 5 procent.

Och precis som Johan Hedin skriver så ser man att det tidigare fanns ett tydligt samband mellan ökad tillväxt och ökat miljöslitage, men att sambandet helt har upphört de senaste decennierna.

Ur rapporten:
Elproduktion och jordbruk står alltså för en högst betydande andel av vattenförbrukningen, vilket Anne Castle, Assistant Secretary for Water and Science, kommenterat hos Science Daily:

"Because electricity generation and irrigation together accounted for a massive 80 percent of our water use in 2005, the improvements in efficiency and technology give us hope for the future," Castle said.

Och vidare angående jordbruket, för att anknyta till tidigare inlägg kring teknisk utveckling inom jordbruket - ur rapporten:

The total number of acres irrigated continued to increase from 1950 to 2000, even as withdrawals remained static or decreased. In 2005, the total number of acres irrigated was 2 percent less than in 2000, but still more than 60 million acres. Between 1985 and 2005, the number of acres irrigated by sprinkler systems steadily increased from 22 million to more than 30 million acres. [...]The average application rate for irrigation water has declined steadily from 3.55 acre-feet per acre in 1950 to 2.35 acre-feet per acre in 2005. This decline is attributed to greater use of sprinkler systems rather than flood systems and corresponding decreases in conveyance losses due to the more efficient application of water.

Tidigare inlägg om vatten:
- USA:s vattenförbrukning 1950-2000
- Världens vattensituation
- Sveriges vattenförbrukning 1995-2005

1 kommentar:

Fufluns sa...

Ett mycket intressant inlägg och en jättebra blogg!