torsdag 19 november 2009

Ekonomisk frihet kontra Happy Planet Index

Många i debatten vill att "mjukare" mått än exempelvis ekonomisk frihet ska få större plats i samhället. Några som definitivt ställer sig på den sidan är New Economics Foundation - "with the aim of working for a 'new model of wealth creation, based on equality, diversity and economic stability'. NEF uses the slogan 'economics as if people and the planet mattered'", som nyligen släppt rapporten The (Un)Happy Index 2.0 (pdf).

Happy Planet Index som används i rapporten är: "a function of its average subjective life satisfaction, life expectancy at birth, and ecological footprint per capita", och skapades för att andra välfärdsmått, som exempelvis BNP per capita och HDI, inte tar ekologisk hänsyn.

Så, ekonomisk frihet från Heritage (.xls) och HPI ur rapporten [diagrammen klickbara för förstoring]:
Och med klippta axlar, för att göra landsbeteckningarna något tydligare:
Även ett så i grunden marknadsfrånvänt mått som HPI är alltså positivt korrelerat till ekonomisk frihet.

Vidare ur rapporten:
Och, för att återknyta till chockdoktrinen så finns det ett kapitel i rapporten med titeln "A crisis is a terrible thing to waste", återknytande till Hazel Hendersons artikel med samma titel.

Inga kommentarer: