söndag 21 september 2008

Nya barnadödlighetssiffror från Unicef

Precis som förra året så pekar Unicefs siffror åt rätt håll, och precis som förra året resulterar det inte ens i notiser i svensk media - från Unicefs nyheter:

Barnadödligheten fortsätter att minska. Men fortfarande är det 9,2 miljoner barn om året som dör innan de hinner fylla fem år. Den senaste siffran för barnadödligheten i världen, som baseras på år 2007, visar att 68 barn av 1000 (som fötts levande) dör före sin femte födelsedag. Detta kan jämföras med 1990, då 93 barn av 1000 dog.

Förra året var första gången i modern tid som färre än tio miljoner barn världen över dog före fem års ålder, och på bara ett år har alltså den siffran minskat med ytterligare ungefär 500 000 barn samtidigt som världen blivit cirka 80 miljoner invånare fler.

Unicef skriver vidare:

Många av dödsfallen bland barn skulle lätt kunna förhindras genom enkla insatser som vaccinationer, tillskott av vitamin A och myggnät som är impregnerade med insektsmedel som skydd mot malaria.

Lätt är ju en oerhört relativ term, men det är uppenbart att prioriteringarna kring världsbekymren i nuläget är skeva - precis som Bjørn Lomborg upprepade gånger sagt, exempelvis i sitt framträdande hos Ted.

Inga kommentarer: