tisdag 17 november 2009

Insjuknade per capita, 1980-2007

Som uppföljning till tidigare inlägg angående vaccinationer och insjuknade - via statistik ur samma rapport som tidigare: State of the world’s vaccines and immunization Third edition [pdf] [klickbar för förstoring; observera skalan]:
Påssjuka - ner 31,2 procent mellan 2000 och 2007:

Efter några dagars sjukdomskänsla med feber, upp till 40 grader, kommer svullnaden av öronspottkörteln (vid käkvinklarna), först kanske bara på en sida men ofta efter någon dag även den andra sidan. Sjukdomsperioden varar från cirka tre dagar till över en vecka.

Om en vuxen man får påssjuka kan testiklarna påverkas med risk för sterilitet.

Gula febern - ner 68,8 procent mellan 1980 och 2007:

Efter en tre till sex dagar lång inkubationstid uppstår de typiska symtomen, som är feber (ofta med svag puls), muskelsmärtor, huvudvärk och ryggvärk. Vid milda fall av sjukdomen tillfrisknar patienten efter 2-4 dagar. I svårare fall, omkring 15 procent, sker först en tillfällig förbättring, följd av återigen stigande feber, leverpåverkan med nekros och gulsot, magsmärtor, kräkningar, ofta blodblandade, samt blödningar (ofta från mag- och tarmregionen). Även en njurpåverkan kan utvecklas, med proteinutfällning i urinen och minskad eller helt upphörd urinproduktion. För patienter som utvecklat den svårare formen av sjukdomen ligger dödligheten på 20-50 procent.

Röda hund - ner 73,1 procent mellan 2000 och 2007:

Röda hund-infektionen börjar med snuva och svullna lymfkörtlar, framför allt i nacken men även i armhålor och ljumskar. Det är vanligt att vuxna, främst yngre kvinnor, drabbas av övergående artriter. Efter några dygn kommer små, blekröda eller brunaktiga utslag som sprider sig från ansiktet ner till armar och ben. Ledbesvär och feber förekommer, utslagen i ansiktet kan flyta ihop och bli mer blåröda. De försvinner inom två, tre dagar.
/.../
En undersökning av kvinnor som haft röda hund någon gång under de första 16 graviditetsveckorna visade att 18 av de 36 födda barnen var skadade [blindhet, dövhet, utvecklingsstörning, missbildningar i hjärta och buk].

Stelkramp - ner 88,4 procent mellan 1980 och 2007:

The first sign is trismus, or lockjaw, and the facial spasms called risus sardonicus, followed by stiffness of the neck, difficulty in swallowing, and rigidity of pectoral and calf muscles. Other symptoms include elevated temperature, sweating, elevated blood pressure, and episodic rapid heart rate. Spasms may occur frequently and last for several minutes with the body shaped into a characteristic form called opisthotonos. Spasms continue for 3–4 weeks, and complete recovery may take months.

Kikhosta - ner 94,6 procent mellan 1980 och 2007:

Typisk kikhosta börjar som en vanlig förkylning med hosta, möjligen med låg feber. Hostan ökar efter hand, kommer mer attackvis och blir allt intensivare, särskilt nattetid. Efter ytterligare någon eller några veckor kommer de karakteristiska kikningarna. Hostattackerna karakteriseras av en djup, skrällande, krampaktig hosta som tömmer lungorna på luft och följs av andnöd med långsamma, ansträngda, väsande inandningar. Hostattackerna avslutas ofta med att en kräkning eller med att slem hostas upp.

Med tiden klingar hostattackerna av, och sjukdomen brukar vara över efter sex till åtta veckor. Hostan kan dock fortsätta i flera månader, framför allt hos vuxna. Andra typer av luftvägsinfektioner kan efteråt utlösa kikhostliknande hosta, som beror på att det dröjer flera månader innan nya flimmerhårsceller bildas.

Mässling - ner 95,6 procent mellan 1980 och 2007:

The classical symptoms of measles include four day fevers, the three Cs—cough, coryza (runny nose) and conjunctivitis (red eyes). The fever may reach up to 40° Celsius (104° Fahrenheit). Koplik's spots seen inside the mouth are pathognomonic (diagnostic) for measles but are not often seen, even in real cases of measles, because they are transient and may disappear within a day of arising.

The characteristic measles rash is classically described as a generalized, maculopapular, erythematous rash that begins several days after the fever starts. It starts on the head before spreading to cover most of the body, often causing itching.
/.../
Complications with measles are relatively common, ranging from relatively mild and less serious diarrhea, to pneumonia and encephalitis (subacute sclerosing panencephalitis), corneal ulceration leading to corneal scarring. Complications are usually more severe amongst adults who catch the virus.

The fatality rate from measles for otherwise healthy people in developed countries is 3 deaths per thousand cases, or .3%. In underdeveloped nations with high rates of malnutrition and poor healthcare, fatality rates have been as high as 28%. In immunocompromised patients (e.g. people with AIDS) the fatality rate is approximately 30 percent.

Difteri - ner 97,1 procent sedan 1980:

The respiratory form has an incubation period of 2–5 days. The onset of disease is usually gradual. Symptoms include fatigue, fever, a mild sore throat and problems swallowing. Children infected have symptoms that include nausea, vomiting, chills, and a high fever, although some do not show symptoms until the infection has progressed further. In 10% of cases, patients experience neck swelling, informally referred to as "bull neck." These cases are associated with a higher risk of death.
/.../
Diphtheria is a serious disease, with fatality rates between 5% and 10%. In children under 5 years and adults over 40 years, the fatality rate may be as much as 20%.

Polio - ner 98,3 procent sedan 1980:

Two basic patterns of polio infection are described: a minor illness which does not involve the central nervous system (CNS), sometimes called abortive poliomyelitis, and a major illness involving the CNS, which may be paralytic or non-paralytic. In most people with a normal immune system, a poliovirus infection is asymptomatic. Rarely the infection produces minor symptoms; these may include upper respiratory tract infection (sore throat and fever), gastrointestinal disturbances (nausea, vomiting, abdominal pain, constipation or, rarely, diarrhea), and influenza-like illness.

The virus enters the central nervous system in about 3% of infections. Most patients with CNS involvement develop non-paralytic aseptic meningitis, with symptoms of headache, neck, back, abdominal and extremity pain, fever, vomiting, lethargy and irritability. Approximately 1 in 200 to 1 in 1000 cases progress to paralytic disease, in which the muscles become weak, floppy and poorly controlled, and finally completely paralyzed; this condition is known as acute flaccid paralysis.

Inga kommentarer: