lördag 12 september 2009

Däckster

Ola Berg skriver angående USA:s nyinförda 35-procentiga strafftull på kinesiska däck:

När människor frivilligt vill byta sina egna saker med varandra tycker inte jag att andra människor ska blanda sig i, om inte sakerna är livsfarliga förstås. Till kategorin "saker som inte är livsfarliga" hör lastbilsdäck. Inte ens kinesiska lastbilsdäck är speciellt livsfarliga.

Antydan att kinesiska däck (skatten gäller inte bara lastbilsdäck) skulle vara sämre än andra däck osar illa av de-där-andra-mentaliteten, och motsägs egentligen redan av att USA valt att straffskatta dem istället för att sätta upp regleringar. En sådan skatt kan inte försvaras på andra grunder än att skydda den inhemska industrin, medan en reglering kan försvaras på säkerhetsgrunder, vilket gör skatten till det självklara andrahandsvalet.

Vidare är fungerande däck raka motsatsen till något farligt (en siffra jag sett är att dåliga däck är en betydande faktor i runt 15 procent av svåra olyckor) - vad straffskatten gör är att höja tröskeln för att byta däck, vilket alltså alldeles grundläggande gör trafiksituationen farligare. Detta i ett land med mer än 250 miljoner bilar och där 37 261 invånare dog i trafiken (pdf) bara under 2008.

Amerikanska staten har blod på händerna - i vanlig ordning.

Inga kommentarer: