lördag 14 november 2009

Vaccinationsboomen

Rapporten State of the World’s Vaccines and Immunization [.pdf], framställd av WHO, Unicef och Världsbanken, har sammanställt utvecklingen gällande global barnadödlighet och dessutom projicerat den till 2015 [klickbar för förstoring]:
Mellan 1980 och 2007 ökade världens befolkning från cirka 4,44 till 6,66 miljarder. Antal inrapporterade sjukdomsfall per år respektive år (1980 --> 2007) enligt rapporten:

- Difteri: 97 774 --> 4 273
- Mässling: 4 211 431 --> 280 771
- Kikhosta: 1 982 384 --> 161 861
- Polio: 52 795 --> 1 385
- Stelkramp: 114 248 --> 19 867

Några tidigare inlägg på temat:
- Barnadödlighet, igen
- Den åldrande världsbefolkningen
- The Economist om världens utveckling
- Ny rapport från Unicef
- Tjatig men nödvändig predikan
- Nya barnadödlighetssiffror från Unicef
- Milstolpe gällande barnadödlighet passerad

(Via The Great Beyond)

Inga kommentarer: