måndag 16 november 2009

Ekonomisk frihet och lycka

För att ytterligare följa upp på folkmordsmarknadsekonomin, så ramlade jag över rapporten Development, Freedom, and Rising Happiness - A Global Perspective (1981–2007) [pdf]. Jag tycker i ärlighetens namn att lyckoforskning brister redan på idéstadiet (jag ska dock ändå läsa Johan Norbergs Den eviga matchen om lyckan när tillfälle ges), men rapporten är ändå klart läsvärd.

Åsa Linderborg har rätt gällande Ryssland - förväntad livslängd har minskat i Ryssland och befolkningen upplevde sig vara mindre lycklig efter murens fall - ur rapporten [samtliga diagram klickbara för förstoring] (köpkraftsjusterad BNP per capita):
Ryssland (och Ungern) är dock undantagen - världen i stort har blivit stadigt lyckligare även i självupplevt index, och mätt till 2006 har till och med ryssarna enligt rapporten blivit lyckligare sedan 1990:
Rapporten kretsar annars mycket kring sambandet mellan frihet och välbefinnande - ett onödigt rörigt men ändå talande diagram ur rapporten:
Så måhända är det att sparka in öppna dörrar, men siffrorna ur rapporten samkört med Heritages [.xls] siffror angående ekonomisk frihet - ekonomisk frihet 2007 kontra andel av befolkningen som uppgett sig vara "very happy" 2007:
Och ekonomisk frihet 2007 kontra Subjective Well-Being Index 2005-2007 (mätningarna svajar en del mellan åren, så jag tog med samtliga länder där SWB-värde mellan 2005 och 2007 angavs för att få ett större urval):
Ändå inne på lyckotemat så har Information is Beautiful samkört en karta över lycka med en karta över bruk av illegala droger:
Och för sammanfattning av debatten - möjlighet att drömma/längta/sträva är centralt på lyckofronten - Captain Sensible - Happy Talk:

(Direktlänk)

Inga kommentarer: