lördag 26 januari 2008

Statspengar i sammanhang

Dan Hahn på bloggen Solar Power Rocks räknade på vad Bushs yrkan om ytterligare 68 miljarder dollar (ungefär 440 miljarder kronor) till Irakkriget hade gett i solenergi, och kommer fram till att det räckt till 14,4 miljoner hushåll. Den totala kostnaden för Irakkriget fram till dess beräknar han skulle räckt till att täcka tre gånger USA:s energibehov.

USA bör alltså inte ha invaderat Irak för oljan.

Men intressant är också att se vad EU:s senaste klimatpaket motsvarar. Barroso anger kostnaden till runt 3 euro per medborgare och vecka, vilket betyder runt 77 miljarder euro (ungefär 732 miljarder svenska kronor) per år för hela EU.

Hahns siffror uppräknade innebär alltså att årskostnaden för EU:s klimatpaket skulle räckt till att försörja 24 miljoner hushåll. Räknat med tre personer per hushåll skulle det alltså räcka till att bygga ut solenergin nog för att försörja en sjundedel av EU - motsvarande Frankrike, Sverige och Danmark tillsammans - varje år.

Men om man istället lyssnar till Bjørn Lomborg och Copenhagen Consensus och ser till vad sådana summor skulle kunnat åstadkomma om de inte öronmärkts till koldioxidminskande:

- Percy Barnevik nämnde i SvD att 100 miljarder dollar (ungefär 650 miljarder kronor) skulle räcka till att utrota den extrema fattigdomen. Kostnaden för EU:s klimatpaket skulle alltså redan första året enligt Percy räckt till att helt få bot på den extrema fattigdomen - med marginal.

-Enligt UNAIDS behövs det $30-$54 miljarder dollar (190-350 miljarder kronor) per år för att hela världen ska få tillgång till aidsbehandling.

- Enligt Unicefs tabell räcker 732 miljarder kronor till: 24 biljoner liter renat vatten eller 500 miljarder doser mässlingsvaccin eller 9 miljarder nät som skydd mot malaria eller 73 miljarder HIV-test eller utbildning om farorna med könsstympning för 29 miljarder kvinnor eller school-in-a-box för 33 miljarder barn eller 300 miljoner uppsättningar sjukvårdsutrustning där varje hjälper 1000 personer under tre månader eller 250 miljarder doser bromsmedicin eller att vaccinera 3,7 miljarder barn mot de sex vanligaste sjukdomarna eller 600 miljarder påsar sockersaltlösning.

- Enligt Ny medicin kostar det 136 miljarder kronor att förebygga HIV och aids överallt i världen. EU:s klimatpaket kostar alltså mer än fem gånger så mycket per år.

Sammanfattningsvis är tre euro per vecka och EU-medborgare definitivt inga småpengar, och i ett sunt debattklimat hade siffrorna nagelfarits i samtliga media, men så gott som överallt (SvD, DN, Aftonbladet) får Barroso stå fullständigt oemotsagd.

Läs även Mattias Svensson om samma ämne.

Inga kommentarer: