tisdag 15 januari 2008

Före och efter Saddam

Iraq Body Count är ett försök att balanserat räkna "deaths caused by US-led coalition forces and paramilitary or criminal attacks by others". Sett till deras statistik var 2006 det värsta året med 8,5 bilbomber och 55 dödsskjutna/avrättade per dag (the surge inleddes i februari 2007).

Stephen Cass på Global Business Network har via tillgänglig statistik räknat fram att 70-125 civila dog varje dag under Saddams 24 år som ledare under motsvarande omständigheter som ovan.

Mellan 10 och 97 procent fler irakier dog alltså en våldsam död under ett snittår med Saddam Hussein än under det mest våldsamma året efter USA:s invasion.

Trenden är dessutom uppenbart positiv - under 2007 dog totalt 52 varje dag, under 2008 har hittills ungefär 24 dött per dag.

Invasionen skedde på oacceptabla grunder, och resultatet helgar inte tillvägagångssättet, men det är åtminstone positivt att det går åt rätt håll (vilket man även kan gissa sig till, sett till mediernas tystnad).

Inga kommentarer: