fredag 18 januari 2008

Karin Bojs om förutsättningslös forskning

Karin Bojs i DN:

All heder åt regeringens sakkunniga! Ett forskarteam har uppenbarligen satt sig ner och förutsättningslöst tittat på den forskning som faktiskt finns om koldioxidens påverkan på klimatet.

Det är modigt gjort, i en fråga där hela debatten är nedlusad av religiös övertygelse och okunnig tvärsäkerhet.


Ja, nä, hon säger inte så - klimatdebatten är ju avslutad, till skillnad från dietdebatten.

Inga kommentarer: