måndag 28 januari 2008

"Så skyddar du ditt barn från blyförgiftning"

Allt om barn skriver om faran för blyförgiftning, och exemplifierar med 3-årige Miguel, som plötsligt blivit "klumpig, irriterad och snarstucken" efter att ha blivit blyförgiftad.

Erik Gravenfors, ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen, säger i artikeln: "Generellt kan man konstatera att blyexponeringen har gått ner de senaste 15 åren och den största enskilda orsaken är att vi fått bort bly i bensin."

Men även utöver bensinen är skillnaden stor - Kemikalieinspektionens webbplats anger att blyanvändningen gick ner med ungefär 25 procent mellan 1995 och 2005 - bensin borträknat - och Naturskyddsföreningen anger att blynedfallet 1995 var ungefär en tiondel av vad det var på slutet av 60-talet. Kemikalieinspektionens diagram över blyföreningar i plastråvaror visar tydligt utvecklingen:

Gravenfors säger vidare att Kemikalieinspektionen inte uppmärksammat att några svenska barn blyförgiftats de senaste åren och att föräldrar inte bör oroa sig. Allt om barn skrev även tidigare: "Leksakerna i de svenska butikerna innehåller inte för höga blyvärden."

Alltså: inga belagda fall av svenska barn som blyförgiftats på sistone, blyhalterna har minskat kraftigt under många år, leksakerna innehåller inte för höga blyvärden och Kemikalieinspektionens ekotoxikolog säger att föräldrar inte bör oroa sig, och rubriken blir: "Så skyddar du ditt barn från blyförgiftning".

Inga kommentarer: