tisdag 8 januari 2008

Göteborg rustar för svåra översvämningar

DN skriver om att Göteborg stad förbereder sig för översvämningar orsakade av klimatförändringen: "Han pekar på kartorna han lagt ut på sitt bord och visar hur vattnet kommer att svälja kajer, älvstränder och gator utefter Stora hamnkanalen om inget görs."

Bloggen Klimatsvammel visar dock att de trender som finns gällande havsnivån i Göteborgsområdet definitivt inte ger underlag åt någon som helst panik - att lägga till det är att landhöjningar ger ytterligare 1,17 mm buffert per år.

Göteborgarna kan nog somna lugnt även framöver.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Utmärkta kommentarer. Som dum svensk hängde jag på miljöhysterin men råkade av en slump kolla följande blogg och har nu blivit mycket kritisk i miljöfrågorna. Vetenskapliga grunder måste vara utgångspunkten. Att gissa på vad som händer om 100-200 år är inte seriöst på det underlag som presenterats och de modeller som utnyttjas.

Götaplatsen räddas! Finns det ingen vettig journalist som kan ifrågasätta denna gallimatias?

http://uddebatt.wordpress.com/2007/12/21/over-400-omoraliska-vetenskapsman/

Oli sa...

Det är väl ganska självklart att tempraturförändringar och dylikt beror på klimatförändringar? Eller har jag missförstått ordet?

NonTelly sa...

oli: Det är mycket luddigt språk kring miljödebatten.

Al Gore (och kompani) har sagt att debatten vad gäller människans påverkan på klimatet är avslutad, så ofta används "klimatförändringar" synonymt med "klimatförändringar orsakade av mänsklig aktivitet" i media.

Oli sa...

Det är ju helt fantastisk retorik att avsluta en debatt när man så behagar.