onsdag 2 januari 2008

Kan fiskar kräkas?

Frågan väcktes efter att ha läst Jon 2:11: "På Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land." ("And the LORD commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land.")

Jag hittade inget definitivt svar på frågan, men det verkar som att fiskar kan kräkas.

Vidare tycks det dock ligga någon form av språkförbistring i botten, så att det i själva verket kan ha varit en val som svalde Jona. Och att valar kräks är allmänt känt.

Bibeln, en aldrig sinande källa till bildning.

Inga kommentarer: