måndag 28 januari 2008

Insider om inkomstgarantin

Ett tiominuters utdrag ur programmet där bland annat Inga Lantz - med 33 792 kronor per månad i inkomstgaranti från sitt riksdagsarbete som avslutades 1988 - berättar om att hon kan kommunicera telepatiskt med djur:

Inga kommentarer: