lördag 13 oktober 2007

Lomborg om global uppvärmning kontra andra problem

Bjørn Lomborg resonerar kring kostnader till att råda bot på global uppvärmning kontra andra samhällsbekymmer (via HAX):


Al Gore delar alltså Fredspriset med den politiska klimatpanel vars siffror han bastardiserar, för att de (om man tror på Lomborg) gett ett av världens alla bekymmer oerhört för mycket uppmärksamhet. Fredspriset är ett skämt.

Här (danska) förklarar även Lomborg att han tycker att det är märkligt att Gore tilldelats Fredspriset.

Inga kommentarer: