måndag 28 januari 2008

Förhållandevis positiv läsning

SvD skriver att Socialstyrelsens rapport (pdf) "skulle kunna vara en förhållandevis positiv läsning".

Och jo, man skulle ju kunna fokusera på att antalet skador och förgiftningar, hjärnskakningar, lårbensfrakturer, transportolycksfall, fallolyckor, övergrepp av annan person, komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder och avsiktligt självdestruktiva handlingar hos män har minskat.

Men en faktor hos ett kön ökade något: avsiktligt självdestruktiva handlingar hos kvinnor, och nedbrutet per ålderskategori finns det några fler ökningar att fokusera på. Så även om kurvan verkar ha planat ut något så blir rubriken naturligtvis: "Fler unga försöker ta sitt liv".

Inga kommentarer: