lördag 26 januari 2008

SAS gröna landningar

Måhända inte världens största nyhet, men SAS har inte direkt rosat berömmarknaden senaste decenniet, så något ska de väl kunna få lite kudos för.

SAS genomförde i alla fall sin första mer miljöanpassade transatlantiska resa i mitten av december, och sparade med det 150 kilo flygbränsle och 470 kilo koldioxid, och dessutom bullrar det märkbart mindre.

Flightglobal skriver:

The procedure also applied four-dimensional trajectory technology, exchanging data with air traffic control which managed traffic flow using precision positioning and time guidance, known as Required Time of Arrival (RTA), through to the runway threshold.

Vilket på ren svenska betyder att de anpassade inflygningen efter var andra plan skulle befinna sig vid olika tidpunkter.

Det här är dock inget nytt för SAS - de har använt sig av den här mer optimerade landningstekniken inrikes sedan 2006 och inom EU sedan juni 2007. Flygtorget anger att besparingarna inrikes skulle vara 23 000 ton koldioxid (drygt 5000 bilars årskoldioxidutsläpp) bara på SAS-planen, och Andris Zvejniekz, kommunikationsdirektör vid SAS menar att man kunde spara motsvarande 20 000 bilars årskoldioxidutsläpp bara på att SAS-planen världen över landar enligt den här metoden.

Bra jobbat SAS, fortsätt så så kanske ni åtminstone kan ta er upp på den renare halvan av flygbolagen. Europas renaste flygbolag, Ryan Air, hade för övrigt kunnat transportera 100 passagerare från Stockholm till Skellefteå för de 470 kilo koldioxid som den förbättrade New York-landningen sparade.

För övrigt ännu ett gott exempel på vikten av ständig optimering, samt att IT räddar miljön.

Inga kommentarer: