måndag 14 januari 2008

Bibeln om kunskapsinhämtande

1 Mos 2:16-17:
Herren Gud gav detta bud: "Du får äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö."

Matt 7:7-8:
Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.

Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

2 kommentarer:

Henrik sa...

Och?

NonTelly sa...

Ja, det är en befogad fråga. Jag tolkade Moseboken som att Gud tydligt önskade att människan höll sig borta från kunskapsinhämtande och Matteus som att det var önskvärt att söka kunskap. Det blev dock en svag poäng.

Det finns tydligare stycken kring Bibelns önskan att folket hölls okunniga, men jag lyckades inte leta upp dem på morgonfikat. Får återkomma till det.