söndag 27 januari 2008

Cancerlarm om transfett

SvD skriver om att transfett "fördubblar risken för lindrig prostatacancer och tycks spela en viktig roll vid sjukdomens uppkomst", och hänvisar till en studie.

Om man ser till hur man rekommenderas förebygga cancer så återkommer i stort sett samma tips: rök inte, motionera, ät mer vegetabilier och mindre av kött, förädlade kolhydrater och animaliskt fett.

Studien i fråga finns bara som sammanfattning i gratisversion, men i den texten anges bara att de fokuserat på faktorerna rökning och ålder. Rent gissningsvis så finns det ett positivt samband mellan faktorerna äta "skräpmat", brist på motion, övervikt, rökning och ålder, och har de då bortsett från faktorerna motion och övervikt blir resultatet snedvridet.

Cancerfonden skriver: "Prostatacancer drabbar framför allt äldre män. Mer än hälften är över 70 år när de får diagnosen. Sjukdomen är ovanlig före 50-årsåldern och förekommer nästan aldrig före 40 års ålder." Sedan 1982, då studiens resultat hämtades in, så har medellivslängden ökat med runt fem år för svenska män, vilket borde betyda en markant ökning av antalet män äldre än 70 år, och gissningsvis gäller ungefär motsvarande det land studien genomförts i.

Dessutom gäller resultatet bara lindrig prostatacancer, och SvD skriver i artikeln att det största problemet med lindrig prostatacancer är att den är svår att skilja från allvarligare former och därmed ofta överbehandlas, med impotens och inkontinens som följd. Notera att det är överbehandlingen och inte själva sjukdomen som orsakar bekymren. Men är du ändå orolig kan du trösta dig med att en mängd företag redan dragit ner på transfettet, alldeles utan behov av lagstiftning.

En kraftig ökning av antalet cancerfall behöver alltså inte betyda någon form av cancerepidemi, utan kanske snarare att folk inte dör lika mycket av andra faktorer längre.

Inga kommentarer: