torsdag 10 december 2009

Framtiden i diagram

Från FiveThirtyEight [klickbar för förstoring]:
Från Andrew Sullivan [klickbar för förstoring]:
Sedan bör det väl tilläggas att just äktenskapsfrågan inte direkt tillhör mina kärnintressen, men tendensen att samhället på många fronter liberaliseras i historisk rekordtakt - trots att den bromsande äldre generationen lever längre i rekordtakt - är djupt glädjande.

Inga kommentarer: