lördag 5 december 2009

Ekonomisk frihet och arbetsmarknadsfrihet kontra (ungdoms-)arbetslöshet

Ali Esbati skriver att centerpartiet "tar ställning mot verkligheten" då de pläderar för ökat marknadsinslag i ekonomin.

Det mått jag hittat som bäst passar debatten är Heritages "labor freedom" - måttet förklarat i en rapport (pdf):

Specifically, four quantitative components are equally weighted as 25 percent of the labor freedom factor:

• Minimum wage,
• Rigidity of hours,
• Difficulty of firing redundant employees,
and
• Cost of firing redundant employees.


Som kompletterande mått, och för ytterligare ett inslag i den diagramserien så har jag även plottat mot Heritages 2008-mått på ekonomisk frihet. Siffrorna kring ungdomsarbetslösheten är hämtade från NationMaster.com och från UNECE [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

Ungdomsarbetslöshet (UNECE) kontra arbetsmarknadsfrihet:
Ungdomsarbetslöshet (UNECE) kontra ekonomisk frihet:
Ungdomsarbetslöshet (UNECE) kontra arbetsmarknadsfrihet, Armenien borttaget och trendlinje inlagd:
Ungdomsarbetslöshet (UNECE) kontra arbetsmarknadsfrihet, Armenien borttaget och trendlinje inlagd:
Ungdomsarbetslöshet (NationMaster.com) kontra arbetsmarknadsfrihet:
Ungdomsarbetslöshet (NationMaster.com) kontra ekonomisk frihet:
Det verkar alltså finnas ett samband (även om brus kontra signal och val av trendlinjemetod självfallet bör finnas i åtanke) mellan såväl arbetsmarknadsfrihet som ekonomisk frihet och sysselsättningsgrad, och TCO-debattartikeln som Esbati länkar till är påfallande begränsad - styltigt regelverk påverkar inte bara befintliga anställningar, utan minskar högst grundläggande även utbudet av arbetstillfällen.

Det kan även noteras att till och med LO skriver i rapporten (pdf) som Esbati länkar till:

Vi menar att ökade lägstlöner har en negativ effekt på sysselsättningen men att storleken på denna effekt inte behöver vara stor.

Urvalet av länder har dock varit relativt begränsat hos såväl UNECE som hos NationMaster, så hittar någon en bättre databas får vederbörande gärna skriva en kommentar eller liknande.

Inga kommentarer: