onsdag 16 december 2009

Bilpark och bensinleveranser 1955-2008

Ofta läsvärda Cornucopia? skriver om att "vårt beroende av person- och varutransporter baserade på fossila bränslen har ökat drastiskt", och exemplifierar bland annat med att antalet påställda personbilar ökat med nästan 70 procent och antalet lastbilar med över 200 procent sedan 1975.

Han bortser dock från en väsentlig faktor i sammanhanget - bränsleförbrukningen - exempelvis var 2009 års nyregistrerade bilar 3,1 procent bränslesnålare än 2008 års diton.

Vägverket anger förutom antal fordon i trafik även bensinleveranser - siffrorna sammanställda [diagrammen klickbara för förstoring]:Och för att göra trenden gällande bensinleveranser per bil tydligare - ovanstående diagram fast med den siffran på sekundäraxel:
Och för att använda samma startdatum som i Cornucopias diagram - första diagrammet ovan fast med 1975 som utgångsår:
Det bör noteras att det i den siffran inte ingår exempelvis dieselleveranser och etanolleveranser, men enligt Statoils rapport Drivmedelsrapporten 2008 (pdf) så var 2008 bensin- och dieselkonsumtionen i stort sett lika stora, efter att bensinkonsumtionen minskat med 6,2 procent samtidigt som dieselkonsumtionen ökat med 3,3 procent; den totala drivmedelsanvändningen minskade enligt samma rapport med 0,8 procent mellan 2007 och 2008.

Även om diagrammen ovan har sina brister ger de alltså åtminstone i mitt tycke en mer korrekt bild än ifall man helt bortser från tekniska landvinningar.

2 kommentarer:

Cornucopia? sa...

Det samhälleliga beroendet av vägtransporter har ökat, iom att vi har fler bilar, dvs transporterar mer.

Om vi framöver måste minska bensinförbrukningen med säg 5% om året, så innebär det att fler måste ställa bilen än vad det hade inneburit på 70-talet. Samhällspåverkan blir alltså större.

Kort sagt har vi större hävstång på beroendet av oljan.

Det är lite kontraintuitivt mot att man från dina grafer kan tro att beroendet av bensin har minskat.

Alltid varför sa...

Cornucopia?: Jag håller inte med om resonemanget - så länge resursförbrukningen minskar i absoluta termer inom ett område så gör sig det området mindre beroende av resursen i fråga (åtminstone så länge som minskningen överstiger minskningen av resursproduktionen i fråga).

Behovet av transporter har varit centralt och till synes omättligt genom mänsklighetens historia - ett samhälle med begränsade transporter blir ett fattigt samhälle på många sätt. Och på samma sätt som läsningens trädbehov tack vare IT inte har ökat trots att dagens generation läser mer än samtliga tidigare generationer sammantagna så gör tekniska landvinningar inom transportområdet att transporter allt mer frikopplas från fossila bränslen - på samma sätt som exempelvis valar och belysning är helt skilda i dagens debatt.

Jag tror vidare (även om jag självfallet inte har någon aning om vilken teknik som leder till vad) att förbrukningen av fossila bränslen kommer minska långt snabbare än produktionstakten framöver och att trafikens totala förbrukning av fossila bränslen kommer minska långt mer än fem procent per år de närmsta åren i rikare länder, men det återstår att se.

Det ska hur som helst bli intressant att uppdatera det här inlägget när 2009 års siffror kommer, och ännu långt intressantare med 2010-siffrorna.