fredag 24 juli 2009

Rot-avdrag - snårigt och mossigt

DN skriver två artiklar om extrakostnaderna ROT-avdraget medfört - ur en av artiklarna:

När hon bad om skatterabatten på fakturan lade fönsterputsfirman på över 50 procent på priset. Motiveringen: de nya reglerna innebär en extra arbetsbörda i form av administration.

De nya reglerna innebär dock inte enbart en extra arbetsbörda för företagen. Rot-avdragen är så komplicerade att Skatteverket använder över 23 000 tecken i sin Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag, och utöver all byråkrati som användes för att knåpa ihop och klubba igenom avdragets avgränsningar så behöver alltså varje person som önskar nyttja avdraget ta sig en rejäl studiestund för att avgöra ifall just vederbörandes behov berättigar avdrag.

Exempelvis får inte huset vara nyare än fem år ifall man vill göra avdrag för om- eller tillbyggnad; däremot är reparationer avdragsgilla. Vill man dra in bergvärme så är arbetskostnaden men inte maskinkostnaden avdragsgill. Friggebodsbyggande (för övrigt ytterligare ett fenomen skapat av märkliga regleringar) var avdragsgillt tidigare men inte längre, och så vidare i all oändlighet.

Stefan Karlsson
har skrivit väl om ämnet - ur inlägget:

Visserligen ger den selektiva skattesänkningen större effekt på målgruppen, men den har till skillnad från den generella direkt endast effekt på den lilla gruppen. Och 10% ökning för 5% av arbetsmarknaden innebär inte fler jobb än 0,5% ökning för hela arbetsmarknaden.

Eller med andra ord: politiker tycker om åtgärder som selektiva skattesänkningar eftersom det minskar kostnaden att leta upp en specifik individ som gynnats av åtgärden i fråga.

Inga kommentarer: