lördag 4 juli 2009

Markets in everything

Tyler Cowen på läsvärda Marginal Revolution har ett återkommande tema angående att en fri marknad ger oväntade möjligheter. Temat är genialiskt och outtömligt - som exempel, från BBC:

Australian social media marketing company uSocial is offering a paid service that finds followers for users of the micro-blogging service.

Followers are available in blocks starting at $87 (£53) for 1,000. The biggest block uSocial is selling is 100,000 people.

Inga kommentarer: