tisdag 2 juni 2009

Att brinna för politiken

Mattias Svensson om Christofer Fjellner:

Christofer Fjellner är en utomordentlig politiker i det att han lägger huvuddelen av sin energi på att hindra idiotiska förslag och avskaffa dålig politik. Politiska församlingar är annars överfyllda av personer som ”brinner för” någon fråga där de vill utöka politikens makt, de kan vara rimliga och kritiska över lag till jordbrukspolitik och protektionism och överstatlighet, men det är inte där de lägger sin energi. Fjellner väjer inte heller för det vardagsnära och symboliska. Han inser att arbetet för frihandel är ett slit som i praktiken inte avgörs av principiella deklarationer (på en tillräckligt generell nivå är ju alla för öppenhet och handel) utan av ”detaljer” som avskaffat snusförbud, sänkta skotullar eller påpekandet att det inte är EU:s sak att förse onyttig mat med varnande rödljus.

Som exempel bland de politiker Fjellner konkurrerar med kan nämnas Anna Hedh (S), som i DN väljer leksakssäkerhet som främsta exempel på vad hon använt sin makt till - bildspel på det temat finns också hos DN Webb-TV: EU i din vardag: Kinderägget. Eller som Hedh själv skriver hos Politikerbloggen:

När jag valde att kandidera till kommunfullmäktige och så småningom till Europaparlamentet så var det därför att jag ville skapa ett bättre samhälle. Oavsett om frågan är om fritidsgården ska få vara kvar i Mörbylånga eller om att förhindra att småbarn runt omkring i Europa kvävs för att de råkat svälja plasthöljet i ett Kinderägg så har jag alltid engagerat mig mest i frågor om att förbättra barns och ungdomars villkor.

Angående hur många barn som verkligen skadats av Kinderägg så är det enda jag hittade som ens nämner Kinderägg i samband med dödsfall en Aftonbladet-artikel från 2000:

Bakgrunden till förslaget är att sju barn i Europa dött efter att ha ätit Kinder-ägg under de senaste 15 åren.
/.../
I Sverige har inget barn dött av godis med leksaker i.

Och vidare angående hur stort bekymmer kvävning är bland barn - ur Socialstyrelsens rapport Statistik över skador bland barn i Sverige – avsiktliga och oavsiktliga (pdf):

Under åren 1999 till 2003 omkom sammanlagt 16 barn genom kvävning i annat sammanhang än vid drunkning. Detta motsvarar 3,2 barn per år vilket representerar 4,5 procent av samtliga barn som omkom genom olycksfall. Drygt 80 procent av de omkomna var pojkar och närmare två tredjedelar var yngre än sju år. Barnen hade avlidit genom olika sorters kvävning men vanligast var kvävning i sängen eller kvävning genom inhalation eller nedsväljning av föremål (ej föda) som orsakat andningshinder.

Och angående barn som sökt vård vid akutmottagning eller jourcentral vid sjukhus till följd av kvävning (annan än drunkning):

Kvävningen bestod nästan uteslutande av hinder i andningsvägarna orsakade av födoämnen, framförallt frukt, grönsaker, nötter samt choklad och annat godis.

Ur samma rapport - barn per 100 000 barn som omkommit till följd av skada, 1969-2003 [klickbar för förstoring]:

Inga kommentarer: