tisdag 30 juni 2009

Avvikelse mellan GISS 2009-siffror kontra 2000 års dito

Bob Tisdale skriver en läsvärd gästpost hos Anthony Watts om GISS revidering av historiska temperaturdata. Animationen han valt att visualisera skillnaden med är dock inte så tydlig som jag önskar, så jag sammanställde istället skillnaden mellan siffrorna - data från John Daly och GISS [klickbar för förstoring]:
Som synes är alltså avvikelsen bara mellan 1970 och 1999 drygt 0,2 grader, vilket motsvarar 10-20 års uppvärmning. Nu avser diagrammet ovan visserligen enbart USA:s stater minus Alaska och Hawaii, men det är ändå ett gigantiskt landstycke, och så mycket brus i resultatet borde definitivt oroa de statistikansvariga.

Inga kommentarer: