torsdag 18 juni 2009

Svenskans mest svårstavade ord

SvD skriver om svårstavade ord och exemplifierar med bland annat abborre (många ben) och parallell (parallella streck båda gångerna).

Mikael Parkvall (för övrigt Johan Johansson-fan) satte dock i mitt tycke punkt i diskussionen angående vilket som är svenskans mest svårstavade ord: skafföttes/skaföttes.

Tabellen i det inlägget uppdaterad:

- Skavfötters - 4610 (+50/+1 %)
- Skavföttes - 324 (+54/+20 %)
- Skafötters - 197 (+101/+105 %)
- Skaföttes - 214 (+144/+206 %)
- Skafföttes - 375 (+339/+904 %)
- Skaffötters - 106 (+80/+308 %)
- Skaffötes - 4 (+2/+100 %)
- Skafötes - 6 (+4/+200 %)

När Parkvall skrev sitt inlägg 30 april 2008 var motsvarande ett av 47 omnämnanden rättstavat. Drygt ett år senare är 589 av 5836 omnämnanden - eller runt ett av tio - rättstavat. Nätets beryktade språkliga kollaps (också svårstavat) verkar alltså dröja.

Inga kommentarer: