torsdag 11 juni 2009

Liberatis "pragmatiska liberalism"

Mattias Svensson sågade redan Liberatis fempunktsprogram på goda grunder, och den enda Liberatimedlemmen som kommenterade inlägget levererade ett så ofantligt dumdrygt svar att jag fullständigt tappade intresset för grupperingen i fråga trots att jag verkligen uppskattar några av medlemmarna.

Som jämförelse för att visa hur korrekt Mattias Svenssons kritik var - ur inlägget ovan:

Så hävdas det att med ökad kunskap skulle så disparata frågor som prostitutionslagen och kärnkraften lösas. Det kan låta upplyst, men alltför ofta idag missbrukas kunskap och vetenskap som ett slags auktoriteter över hur vi ska leva våra liv (Frank Furedis The tyranny of science rekommenderas) Minsta hälsorisk upphöjs till lag utifrån den teknokratiska önskan att maximera vår livslängd. Hälsorisken må vara mätt med aldrig så många decimaler, men den enda som kan väga hälsorisken med mat, dryck, spel och annat mot det personliga välbefinnandet är fortfarande den människa som ska leva med beslutet, inte någon byråkrat på folkhälsoinstitutet.

Liberati:

Både livsmedelsindustrin, Livsmedelsverket och läkemedelsindustrin bidrar till folks ohälsa och leder till stort mänskligt lidande och enorma samhällskostnader. Läkemedelindustrins och livsmedelsindustrins vinster betalas i det långa loppet med skattebetalarnas pengar samtidigt som skattebetalarna blir sjukare och fetare. Detta är en i allra högsta grad en uppgift för politiker att justera.

Liberati må stoltsera med att de "avvisar unga onanister med Ayn Rand komplex" - något säger mig dock att den grindvakten inte direkt sliter ihjäl sig.

Inga kommentarer: