söndag 3 augusti 2008

Religiositet och välstånd

Mohamed Omar, chefredaktör för tidskriften Minaret, och Mikael Mogren, teologie doktor och kaplan i Helga Trefaldighets kyrka har skrivit en debattartikel i Expressen - ett citat:

Våra egna erfarenheter säger att religionen kan vara bra för arbetsmoralen, för den ekonomiska utvecklingen, för folkhälsan och för tryggheten på gator och torg.

Pews senaste rapport fann också ett starkt samband mellan religiositet och välstånd:

Inga kommentarer: