tisdag 26 augusti 2008

Segwayen, igen

Jag skrev tidigare om Englands Regulations for Self-balancing Scooters, men naturligtvis går Sverige i samma spår - Stefan Fölster i Corren:

Efter något års funderande beslöt någon handläggare på Vägverket att [Segwayen] skulle klassas som moped. Eftersom den inte såg ut som en moped ska göra förbjöds den självfallet omedelbart.

Eller ordagrant:

Segway är ett tvåhjuligt självbalanserande elmotordrivet fordon avsedd för transport av en person. Hjulen är placerade bredvid varandra och föraren står på en plattform mellan dem. Segway är inte klassad som någon typgodkänd fordonstyp i Sverige. Det finns vissa likheter med fordonstypen moped klass II, men den uppfyller inte kraven för att godkännas som moped. Av dessa skäl är det inte tillåtet att framföra en Segway på allmänna platser eller vägar. En Segway får därmed endast köras inom inhägnat område. Den som kör en Segway måste ha hjälm som är godkänd för moped. En Segway väger runt 40 kg och har en maxhastighet på 20 km i timmen.

(Via Johan Norberg)

Inga kommentarer: