torsdag 14 augusti 2008

Farligt tjock? Beteendet säger mer än kroppen

Aftonbladet har en artikel om att det finns viktigare hälsofaktorer än kroppens utseende, vilket naturligtvis är korrekt - exempel från Physorg:

It's no secret that thin people can develop heart-related problems and that fat people often do not. But that millions defy the stereotypes will come as a surprise to many people, Sowers said.

Aftonbladets artikel är inriktad på att det inte är någon större fara att vara underviktig, och att istället beteendet/välmåendet i stort är viktigare, vilket självfallet gäller även övervikt.

Ett i mängden exempel på att vi går mot en allt mer välmående värld, där "folkhälsobomben" är överfulla äldreboenden snarare än sjukhus, finns också i Aftonbladet:

– I åldersgruppen 15–74 år, det vi kallar ”för tidig död”, är minskningen [i hjärt- och kärlsjukdomar, Sveriges vanligaste dödsorsak] drygt 50 procent sedan 1987, säger Charlotte Björkenstam på Socialstyrelsen.

Inga kommentarer: