lördag 2 augusti 2008

Naturvårdsverket inte överens med LRF

Ordförandena för LRF och Sveriges nötköttsproducenter skriver idag på SvD Brännpunkt:

De svenska korna har redan idag lägre klimatutsläpp än nötkött från många andra länder.

/.../

Då blir utsläppen per producerat kilo nötkött lägre än vid produktion i områden som inte har lika bra förutsättningar.

Debattörerna gör rätt i att inte specificera vilka länder de avser, då Naturvårdsverkets rapport (pdf) kom fram till bland annat:

Även om energiåtgången för att transportera [nöt-]köttet till Sverige beaktas så är det brasilianska köttet energisnålt.

Naturligtvis är svenskt djurhavande bättre än i "många andra länder" och i "områden som inte har lika bra förutsättningar", men det skulle vara som om Volvo motiverade sitt miljöarbete med att det finns några biltillverkare i forna östblocket som är mindre effektiva än dem.

För mer exakta siffror så länkade jag tidigare till en rapport som kommit fram till att transporten mellan producent och återförsäljare utgör fyra procent av de totala växthusgasutsläppen för produkten.

[Not: Naturvårdsverket drar visserligen slutsatsen att det är fördelaktigt med lokal köttproduktion, men då utgör "biologisk mångfald och landskap" och "markbehov och markvård" två av sex kriterier (som betygssätts med -, 0, +), och även Brännpunkt-debattörerna återkommer till landskapsargumentet, men det är vanligtvis inte den typen av miljö som debatteras i dagens Al Gore-klimat, och det är helt fristående från kriterier som energiåtgång och växthusgasutsläpp.]

Inga kommentarer: