onsdag 20 april 2011

Värnplikt är slaveri, helt enkelt

Jag har inte nämnt värnplikten särskilt ofta på bloggen, men den är ett horribelt frihetsingrepp och förtjänar egentligen att sågas som idé med jämna mellanrum - särskilt nu som Peter Hultqvist (s), ny ordförande i riksdagens försvarsutskott menat att den frivilliga rekryteringen till försvarsmakten är en "katastrof".

Mattias Svensson sågade elegant värnplikten som slaveri, och den numer tyvärr insomnade bloggen Swedish Libertarian sammanfattade likaledes elegant argumenten för värnplikt och deras tillämpning, i anknytning till tidigare SvD-artikel:

"Många europeiska länder som avskaffat värnplikten har fått stora rekryteringsproblem" = "Stater som avskaffat slaveri har haft svårt att hitta tillräckligt med anställda i bomullsfälten"

"En brittisk brigadchef sa till mig: "era reservister är bättre än våra yrkessoldater"." = "Era slavar är bättre än våra frivilliga bomullsfälstsarbetare"

Värnplikt är slaveri, och att försvara det är helt enkelt, precis som Swedish Libertarian också skrev, "osmakligt som fan, för att uttrycka det milt".

Inga kommentarer: