onsdag 20 april 2011

Värnplikt är slaveri, helt enkelt

Jag har inte nämnt värnplikten särskilt ofta på bloggen, men den är ett horribelt frihetsingrepp och förtjänar egentligen att sågas som idé med jämna mellanrum - särskilt nu som Peter Hultqvist (s), ny ordförande i riksdagens försvarsutskott menat att den frivilliga rekryteringen till försvarsmakten är en "katastrof".

Mattias Svensson sågade elegant värnplikten som slaveri, och den numer tyvärr insomnade bloggen Swedish Libertarian sammanfattade likaledes elegant argumenten för värnplikt och deras tillämpning, i anknytning till tidigare SvD-artikel:

"Många europeiska länder som avskaffat värnplikten har fått stora rekryteringsproblem" = "Stater som avskaffat slaveri har haft svårt att hitta tillräckligt med anställda i bomullsfälten"

"En brittisk brigadchef sa till mig: "era reservister är bättre än våra yrkessoldater"." = "Era slavar är bättre än våra frivilliga bomullsfälstsarbetare"

Värnplikt är slaveri, och att försvara det är helt enkelt, precis som Swedish Libertarian också skrev, "osmakligt som fan, för att uttrycka det milt".

1 kommentar:

Arbetsplutonen sa...

Värnplikt kan vara slaveri, i alla fall i Sverige. Enligt ILO konvention 29 måste värnplikten då bryta mot en av följande regler:

1. Arbetet måste vara av uteslutande militär natur.

2. Arbetet får inte vara ekonomiskt motiverat.

3. Gällande värnpliktslagstiftning måste följas.

Det finns några till men dessa är de mest signifikanta i sammanhanget.

Jag gjorde en webbsidan om s.k. grå arbetskraft för några år sedan. Tyvärr blev den nedstängd efter påtryckningar. Nu när plikten införs igen så sättar jag upp den åter.

http://arbetsplutonen.it-bubblan.se/