fredag 9 mars 2007

Tänk om medias bild av klimatförändringar inte stämmer?

Tänk om det är så att koldioxidmängden följer temperaturen, och alltså inte tvärtom, och tänk om det är så att det istället är solens förehavanden som har störst effekt på klimatet. Vad skulle det innebära för resultatet av det nyligen arrangerade miljötoppmötet och egentligen hela den nuvarande miljödiskussionen?

5 kommentarer:

Magnus Andersson sa...

Det skulle innebära att politikerna har dumstrutar på hvudena. Minst! Men samtidigt innebär det att politikerna så länge de existerar kommer att att deras åsikt har ett högre värde än vetenskapliga bevis. Det ligger i politikerns gener, och är på sätt och vis en naturlag det med.

BTW: Om Lasse Brandeby vinner let's dance, finns det risk att demokratin kommer att börja ifrågasättas då? Det är en märklig och kuslig värld vi lever i - *det* kan jag i alla fall hålla med klimatalarmisterna om, även om vi tänker cirka 180 grader olika.

Magnus Andersson sa...

Rättelse: Det _innebär_ inte att politikerna tror att deras åsikter står över naturlagar, utan snarare
förändrar det inte det förhållandet.

Johan L sa...

Hur länge håller den globala uppvärmnings hypen i tror ni?
Folk älskar ju att få ett högre syfte än deras egan liv att leva för.
Önskar jag kunde casha in på dessa miljömuppar.

Anders sa...

http://thepiratebay.org/tor/3635446/The_Great_Global_Warming_Swindle_2007_(XviD)

Ingvar Åstrand sa...

Väderläkarnas värdelösa växthushypotes lönsam.

Koldioxidnivån i atmosfären är självreglerande.
Koldioxiden som är något tyngre än luft löser sig i havet.
Med ökande djup ökar trycket så att vid ca 400 meters djup är trycket ca 40 atm.
Vid det djupet blir koldioxiden tyngre än vatten och sjunker mot havsbotten där den tränger ner i sedimentlagren för att bli grundmaterial för ny gas och olja i reaktion med uppvällande väteradikaler från underliggande magman, samt troligen en följd av bakterier som lever i skiktet av hydrokarbonater.
Med ökande djup komprimeras gasen ytterligare så att den blir flytande och vid ca 3000 meters djup blir kolsyrahalten så hög att organiskt material löses upp.
Ner till denna nivå som kallas kalcitkompensationsnivån är botten vit av nedfallande dött organiskt material. Men nedanför denna gräns är detta upplöst och följer bottenströmmarna för att bli ny näring till plankton vid de uppvälvande strömmarna vid vissa platser utanför kontinenternas kuster där plankton och fisklivet är rikligt.

Ingvar
www.theuniphysics.info