söndag 11 mars 2007

"Litet intresse för hushållstjänster"

SvD och Aftonbladet rapporterar om en Sifo-undersökning som visat att 82 procent av de intervjuade inte tänker köpa hushållsnära tjänster ens nu med den nya skattelättnaden.

Det finns runt 4,5 miljoner hushåll (SCB) i Sverige idag.

Hur många av dessa som idag köper hushållsnära tjänster har jag inte kunnat hitta någon bra information om, men jag uppskattar den siffran till tio procent (en siffra jag för övrigt tror är alldeles för hög) för att få något att räkna på. Jag antar vidare att de 82 procenten ovan representerar varsitt hushåll, för att fortsätta den försiktiga vägen.

Jag antar även att snitthushållet som verkligen köper hushållsnära tjänster inhandlar två timmars arbetstid per vecka. Det borde logiskt sett vara mer eftersom man inte ens hinner tvätta på två timmar, men jag håller uträkningarna försiktiga.

18 procent av 4,5 miljoner hushåll är 810 000 hushåll. 810 000 hushåll gånger två timmar anlitad hushållsnära arbetskraft per vecka och hushåll blir 1 620 000 arbetstimmar per vecka, vilket motsvarar 40 500 heltidstjänster. Räknat med tio procent av hushållen enligt tidigare ger den hushållsnära sektorn 22 500 heltidstjänster.

Det diffar alltså på 18 000 heltidstjänster, och det finns totalt ungefär 199 000 arbetslösa i Sverige idag (AMS).

Enligt mycket återhållsamma kalkyler skulle alltså skattelättnaden minska Sveriges arbetslöshet med ungefär nio procent. SvD kallar intresset litet, jag hade nog valt en annan rubrik.

Räknar man istället på att fem procent idag anlitar hushållsnära arbetskraft och att snitt-tiden för anlitad arbetskraft är fem timmar per vecka blir skillnaden 73 125 heltidstjänster, vilket motsvarar runt 37 procent av Sveriges totala arbetslöshet.

5 kommentarer:

Maria sa...

Jag gjorde själv ungefär samma överslag. Detta "lilla" intresse kan ge en ganska stor effekt.

Anonym sa...

Men vad är det för fel på media då alla (?) vinklar det åt samma håll -att det är litet intresse?

Anonym sa...

Jag blir ganska besviken på att SvD visar en sådan brist på kompetens vid rubriksättning - eller är det brist på omvärldskunskap? Jag hoppas att ni skärper er.

82 % som inte vill köpa hushållsnära tjänster = 18 % som vill/kan tänka sig göra det utslaget på hela den vuxna befolkningen är inget litet intresse. En stor del av befolkningen torde inte ha något större behov, t ex 18-29-åringar. De som har störst behov av att köpa dessa tjänster är rimligen dubbelarbetande familjer med små barn, vilket notisen också tycks bekräfta.
Varför då denna rubrik på notisen?

/Henry

Anonym sa...

kan också läsa av intresset på ett mer praktiskt sätt, gå tex till en site som grannar.se och se flödet av annonser som redan idag köper / säljer dessa tjänster på nätet.

Min slutsats är att avdraget i sig inte kommer vara avgörande för den stora massan, men det betyder inte att de inte köper tjänsterna, tvärtom - många gör det redan idag!

Per Hagwall sa...

Jag gjorde också en uträkning och fick det till 50000 jobb (en heltidstjänst verkar enligt Hemfrids hemsida vara 20 timmar i veckan).