lördag 24 mars 2007

EU ska vara ett globaliseringsprojekt!

Tidigare så omskrivna Attac sprattlar på gränsen till död, men tvivlet mot globaliseringen verkar ändå inte dött, och det måste svida för liberala moderata väljare att se sin partiledare skriva under formuleringar som "[r]ätt hanterat är globaliseringen inte bara en utmaning utan också en möjlighet".

Medskribenten Margot Wallström skriver samtidigt i SvD en artikel som rubriceras "
EU värn mot globaliseringen", och skriver sedan: "Vi har visat att ekonomisk tillväxt kan kombineras med social trygghet och miljöskydd" som om det stod i kontrast till globalisering.

Det kan då vara tillfälle att påpeka att undertecknarna i ingressen till EG-fördraget uttalar:
- sin beslutsamhet att lägga grunden till en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken,
- sin beslutsamhet att säkerställa ekonomiska och sociala framsteg i sina länder genom gemensamma åtgärder att undanröja de barriärer som delar Europa,
/.../
- sin önskan att genom en gemensam handelspolitik bidra till att gradvis avveckla restriktionerna i den internationella handeln

De fyra friheterna som följde på detta - frihet för personer, kapital, tjänster och varor - är tydligt i globaliseringens anda.

Vad är det egentligen i globaliseringen - alltså samarbetet mellan länder - som Wallström och Reinfeldt tycker att vi behöver skyddas emot och på vilket sätt ska det göras?

Vi behöver naturligtvis inte skyddas mot globaliseringen - den tvingar företagen att producera välstånd effektivt och miljöanpassat och är i grunden djupt människovänlig och solidarisk - vi måste däremot ta avstånd från dem som försöker skydda oss från globaliseringen. Ordet björntjänst känns som det togs fram för just globaliseringsmotståndarna.

Kolla avslutningsvis gärna videon postad här för en redig dänga argument mot globaliseringsmotståndarna.

2 kommentarer:

Milton Frihetsson sa...

Det är ju bara att se hur miljövänligt och demokratiskt Kina blivit av globaliseringen.

Kineser finns det ju så många av att man kan avrätta 3 om dan utan att märka någon större skillnad och att utnyttja diktaturers undertryckta befolkning gör ju att både vi och dom blir friare.

Och företagsflykten till Kina gör ju så att lönerna höjs och arbetstillfällena blir fler i hela världen.

Och det är ju ingen som helst chans att de underutvecklande kineserna och indierna någonsin kommer att bli bättre på R&D inom högteknologi eller forskning eftersom den västerlandet är ju så mycket mer sofistikerat och är ju så mycket bättre på sånt.

Miljön blir också mycket bättre av att företag flyr till länder som har mycket generösare utsläpps regler än länderna de kom ifrån.

NonTelly sa...

När fattiga länder går mot att bli rikare kommer utsläppen att öka till en början för att sedan minska. När Kina (och andra fattigare länder) sedan blir rikare och har råd och möjlighet att delta mer i forskningen kommer utvecklingstakten - och då naturligtvis även klimatframstegen.

Och vad i att låta folk arbeta mot betalning är att utnyttja en undertryckt befolkning (det där med att avrätta kineser begriper jag inte vad du menar med)? Finns det pengar att tjäna på att ge dem mer lön och bättre levnadsvillkor kommer naturligtvis någon nyttja det. Ju rikare kineserna sedan blir desto mer varor kommer de vilja ha från andra länder, vilket resulterar i mer arbetstillfällen och välfärd världen över. Hela världen blir alltså rikare. Lön är för övrigt bara intressant i förhållande till vad man får för det, och när priserna på varor sjunker (via effektivisering) så stiger reallönen.

Det där med de underutvecklade kineserna och indierna begriper jag inte vad du menar med.

Det är lätt att ironisera, men om globalisering inte är något bra - vad är alternativet?