lördag 10 mars 2007

"Utförsäljning skadade Sverige"

Björn Rosengren skriver på DN debatt, och DN sätter intresseväckaren: "Utförsäljning skadade Sverige" (med ingressen: "Utförsäljningen av Telia drabbade alla konsumenter och skadade Sverige som IT-nation. Det skriver förre kommunikations- och näringsministern Björn Rosengren.").

Vad skriver då Björn om? Jo, han ångrar inte utförsäljningen,
utan att han lät staten ha kvar monopolet på accessnätet - och staten i det sammanhanget är Skanova, ett företag med samma organisationsnummer som Telia.

Jag har haft god insyn i bredbandsmarknaden, och har alltså på nära håll beskådat vad det här monopolet inneburit för konsumenterna - bland annat hutlösa pålägg för att låta konkurrenter nyttja telestationerna, markant längre inkopplingstid för konkurrenter till Telia (i snitt ungefär tre gånger längre) och tekniker som när de ändå är inne i telestationen för att byta teleoperatör passar på att rycka ur ADSL-linan för att sedan ta duktigt betalt för att ytterst långsamt koppla tillbaka kablaget.

Rubriken borde varit "Utebliven utförsäljning skadade Sverige", men positivt ändå att frågan lyfts - accessnätsmonopolet har skadat Sverige oerhört.

Inga kommentarer: