tisdag 1 mars 2011

Inbrott per capita 1975-2010 (prel.) och 1995-feb 2011 (prel.)

Som uppföljning till tidigare inlägg angående Dick Erixons kommentarer angående DN:s artikel om inbrott i Stockholmsområdet:

Men i verkligheten låter regeringen kriminaliteten svälla över alla gränser.

Och:

Själv tycker jag det är ett tecken på en civilisation i förfall.

Uppdaterade siffror från BRÅ:s statistiktjänst [diagrammen klickbara för förstoring]:
Och uppdaterat med senaste data, alltså fram till och med januari 2011 (BRÅ:s data innehåller inte månadsstatistik för perioden före 1995, så observera att perioden nedan skiljer sig från perioden ovan); 12-månaders löpande genomsnitt för att undvika säsongsvariationer [klickbar för förstoring]:
Uppdatering 2011-03-10 - med februaris siffror:
Några tidigare inlägg på temat:
- Inbrott per capita 1995-2010 (prel.)
- Inbrott per capita 1975-2009- Inbrott per capita 1975-2008
- Brottsstatistik New York State kontra Stockholms län 1975-2007
- Marknadsekonomin och inbrotten, igen
- Marknadsekonomi mot inbrott

Inga kommentarer: