torsdag 24 mars 2011

Angående de småborgerligt moralistiska, tvåsamhetsvurmande 80-talisterna

Metro skrev på Alla hjärtans dag om giftermålen, partrenden och hemmafruidealet bland 80-talisterna, i tidningen prydligt inramat i hjärtan:
Siffrorna som Metro hänvisar till är korrekta, men ska man se till den totala giftasfaktorn - eller som Eva Knuts, etnolog vid Göteborgs universitet, kallar den: tvåsamhetsvurmen och "en återgång till en småborgerlig, mer moralistisk inställning" - så bör ju också varje skilsmässa räknas som ett minus - siffror från SCB, som nu även uppdaterat med 2010 års siffror [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
Sedan bör man även justera för att antalet personer i åldersgruppen varierat över åren:
Det är nu alltså babyboomens avkommor som vuxit upp, och det fanns 2010 drygt 116 000 fler 19-24-åringar än 2001.

Så korrigerat för antalet personer i åldersgruppen, 2001 satt som index 100:
Korrigerat för självklara faktorer så har alltså andelen nygifta 19-24-åringar minskat med närmare 6 procent sedan 2001, och är dessutom inne i en klart negativ trend sedan 2007.

Något som däremot också borde hållas i åtanke är att genomsnittsåldern i ålderssegmentet skiftat under perioden, så att gemene 19-24-åring är dryga året yngre 2010 jämfört med 2001:
På marginalen har dessutom kvinnornas andel av 19-24-åringar minskat från 49,1 till 48,9 procent av befolkningen mellan 2001 och 2010, vilket spelar åtminstone viss roll då kvinnor vanligtvis gifter sig vid yngre ålder än män.

Och angående längre trender - gällande påståendet att 80-talisterna skiljer sig från tidigare generationer, som enligt Anders Parment, ekonomie doktor vid Stockholms universitet, "hade som ideal att åka till Australien på surfresor och som 38-åring fortfarande vara ­ungkarl" - andel gifta 19-24-åringar 1968-2010 - det är även värt att notera puckeln 1989, innan änkepensionen avskaffades:
Några tidigare inlägg på liknande tema:
- (Tonårs-)aborter, en uppdatering
- Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation, uppdaterat igen
- Alkoläsken, igen
- Gonorrélarm
- Vänsterpartiet om läkemedel och ungdomar

Inga kommentarer: