fredag 18 mars 2011

Malignt melanom 1990-2009

Socialstyrelsen släppte nyligen rapporten Dödsorsaker 2009 (pdf), så för att uppdatera tidigare diagram gällande malignt melanom [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

Dödstal per capita, hela befolkningen:
Dödstal per capita, 15-74 år:
Och för att uppdatera diagrammet gällande genomsnittsålder för gruppen 15-74 år:
Tidigare inlägg på temat:
- Även åldersgruppen 15-74 år har blivit äldre
- Malignt melanom, igen
- Malignt melanom-larm

Inga kommentarer: