onsdag 16 mars 2011

Sveriges elförbrukning 1990-2010

Nu med Earth Hour på ingång igen tänkte jag att det kan vara dags att uppdatera tidigare inlägg - statistik från SCB, observera klippt y-axel (diagrammet klickbart för förstoring):
Helt skilt från den viktiga debatten ifall återhämtningen från lågkonjunkturen verkligen bygger på sund grund så är skillnaden jämfört med tidigare år alltså tydlig gällande elförbrukning.

Då Earth Hour ändå får anses vara inriktat mot privatpersoner (även om det finns visst företagsfokus) så tog jag även med bostädernas elförbrukning; de senaste vintrarna har varit oerhört kalla och somrarna varma, så jag valde de temperaturkorrigerade siffrorna.

Några tidigare inlägg på temat:
- Sveriges elförbrukning 1990-2009
- Earth Hour utvärderat

Inga kommentarer: